ORTHOdontic online course

“เปิดเคสเป็น จบเคสสวย”

เรียนจัดฟันออนไลน์

Orthodontic Online course

Advanced Visit System (AVS) msiorthoacademy

...ข่าวดี...
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเรา
แต่ไม่มีเวลา หรืออยู่ไกล

msiorthoacademy ได้เปิดรับสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทางด้านทันตกรรมจัดฟัน แต่ไม่สะดวกที่จะมา attend class กับเราที่ MSI 

ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ที่ทันสมัย...Teach:able ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนซ้ำได้บ่อยๆได้ตามที่คุณหมอต้องการ....นอกจากนี้ยังมีการเข้าเรียนในคลาส สำหรับ งานแลบ (ที่ไม่สามารถเรียนแบบ ออนไลน์ ได้) ประมาณ 10 ครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทางด้านจัดฟัน หรือ เหมาะสำหรับผู้ที่รักษาคนไข้จัดฟันอยู่ แต่มีปัญหาในการรักษา ไม่สามารถรักษาคนไข้จัดฟันให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
 
😍😍อยากเรียนแต่ไม่มีเวลา อาจจะรับราชการอยู่ หรืออยู่ห่างไกลจากที่เรียน อยากเรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทางไกล

🙏ข่าวดี 🙏
 
🔼⏹⏺☂️ ตอนนี้ท่านสามารถเรียนจัดฟันออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาและการเดินทางโดยมีคุณภาพเทียบเท่าเรียนออฟไลน์ (ผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนจริงจัง) สามารถเรียนซ้ำได้มากเท่าตามที่ต้องการ 🔼 ⏺ ⏹ ☂️
 
😘ด้วยระบบการเรียนที่ทันสมัย เรียนได้ทุกเวลา ทุกวัน ฟังซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ (ตามแต่ความขยัน)

ลักษณะการเรียน การเรียนจัดฟันออนไลน์ : โดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1) 80% จะเป็นการเรียน ออนไลน์ (เรียนผ่าน Teach:able)

 • เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (online)  ประมาณ 19 บทเรียน มากกว่า 150 ชม.
 • เป็นการเรียนระบบปิด โดยเรียนผ่าน Teach:able (online) ซึ่งมีการแบ่งบทเรียนอย่างเป็นระบบ การเรียน online สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีที่ชำระค่าสมัครลงทะเบียนเรียนบร้อย ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทันทีจาก ออนไลน์ ตั้งแต่บทเรียนแรก ไม่ต้องรอเวลา ผู้เรียนสามารถสอบถามปัญหาได้ ในระยะเวลา 2 ปี
ทำแลบ เรียนจัดฟัน

2) 20% เป็นการเรียน offline (สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน 2 ปี แต่ไม่บังคับว่าต้องมาเรียน)

การเรียน offline (ใน class) ประมาณ  5-10 ครั้งแล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน 

การกำหนดวันเรียน ผู้เรียนจะต้องแจ้งล่วงหน้าประมาณ 1-2 อาทิตย์ โดยผู้เรียนควนศึกษาให้ดีว่าตั้งใจจะมาเรียนเรื่องอะไร โดยสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่

ลักษณะการเรียน Off line 9:00-20:00 .

 • ในช่วงเช้า 9:00 -12:00 การบรรยาย ตามหัวข้อตามแต่ที่ผู้เรียนต้องการเลือก แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาตามแต่ช่วงเวลาที่มีการสอนในช่วงเวลานั้นๆ (ซึ่งจะมีตารางแจ้งแบบคร่าวๆ ล่วงหน้าอยู่แล้ว
 • ในช่วงบ่าย : 13:00-16:00 จะเป็นการเรียนที่เกี่ยวกับการทำ Hands on และ Workshop ตามที่ได้กำหนดไว้
  1. Wire bending 1-2 ครั้ง : มี template ให้ 2 แผ่น
  2. Bracket position 1-2 ครั้ง ติดเครื่องมือ บน model ปูน (จัดหามาเองและ พลาสติก
  3. SCA 1-2 ครั้ง : มี SCA program ให้ โดยต้องมาฝึกเพื่อการวางแผนการรักษา
  4. Forsus 1-2 ครั้ง : ทำบน plastic model
  5. Present case 1 ครั้ง : ผ่าน online (เข้ากลุ่ม MSI online) หรือ off line (ใน class)
  6. TADs 1 ครั้ง : ฝึกบน plastic model
  7. Observe case  ดูเคสทีคลินิก 10 ครั้ง ที่ MDSP (พัทยา)
 • ในช่วงเย็น 16:00 – 20:00 สามารถ observe case ใน MSI Clinic

3) Consult case (ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเร่ิมเรียน:

ผู้เรียนจะต้อง ทำ case presentation สามารถ present ผ่าน online (เข้ากลุ่ม MSI online) หรือ off line (ใน  class) ก็ได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ ไม่รับ consult ส่วนตัว

 

อัตราค่าเล่าเรียน รวมอุปกรณ์*:

400,000 บาทถ้วน (สี่แสนบาทถ้วน)**

ช่วงเปิดตัวคอร์สออนไลน์ ลดเหลือ 350,000 บาท*

 

การชำระแบบที่  1 : ชำระเต็มจำนวน จะได้ส่วนลด 20,000 บาท เหลือเพียง 330,000 บาท ผู้เรียนได้รับบทเรียนทั้งหมดเมื่อชำระครบเต็มจำนวน (รุ่นนี้จะได้รับส่วนที่มีในออนไลน์และจะได้รับเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อมีการสอนในคลาส)

(ในกรณีที่บางเรื่องที่ยังไม่ได้สอนใน class อาจจะต้องรอเรียนพร้อมเพื่อนในคลาส)

*ตามที่สถาบันกำหนดด้านล่าง

**รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้

การชำระแบบที่ 2 ผ่อนชำระ 7 งวด  คือ

งวด 1 มัดจำ 50,000 ในวันที่ยืนยันเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนได้รับบทเรียน 1-2

งวด 2 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน 1-2

งวด 3 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน  3-4

งวด 4 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน 5-6

งวด 5 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน 7-8

งวด 6 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน 9-10

งวด 7 ชำระ 50,000 ผู้เรียนได้รับบทเรียน ที่เหลือทั้งหมด (จะได้รับส่วนที่มีในออนไลน์และจะได้รับเนื้อหาเพิ่มเติมเมื่อมีการสอนในคลาส)

การเรียน Online : เรียนผ่าน Teach:able (online)  โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอด และสามารถรียนซ้ำได้กี่ครั้งก็ได้ ภายในระยะ 5 ปี (VDO จะ update เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ) โดยผู้เรียนจะได้บทเรียนตามกำหนด

รายละเอียดการลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

สิ่งที่จะได้

 • หนังสือ I-book ผู้เรียนต้องนำ Ipad มาลงเอง
 • Archwire Template (แผ่นวัดลวด)
 • โปรแกรม SCA การคำนวนการวางแผนการรักษา
 • Teach:able ที่มีบทเรียนแยกการเรียนอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการจัดฟันระบบ AVS ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานได้จริงและสวย
 • สามารถมาเรียนซ้ำได้
 • VDO ต่างๆที่เรียน Online จะมีการอัพเดทตลอด
 • ปรึกษาเคสได้ 2 เคสหรือ ภายใน 2 ปี แต่ต้องเตรียมและศึกษาเคสมาอย่างดี ในลักษณะการพรีเซ็นต์เคส เนื่องจากการนำมาโมเดลมาถามจะไม่เกิดการเรียนรู้ ดูเหมือนดี แต่มันไม่ดีกับตัวผู้เรียนเองเพราะผู้ถามจะไม่ได้อะไรเลย แล้วเมื่อเจอเคสอื่นก็จะงงอีก ไปจนตลอดชีวิตการทำงาน

Program Highlight

            การเรียนจัดฟัน คอร์สสอนจัดฟันที่นี่ หลักสูตร AVS จริงๆแล้ว ทุกขั้นตอนเป็นเป็นสิ่งที่เป็น Highlight ทั้งสิ้น แต่ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะในสิ่งที่คุณจะได้เรียนจากที่นี่ แต่ (คาดว่า) จะไม่มีที่ไหนสอน เพราะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเองจากทีมงานของ สถาบัน MSI  เช่น

 • Biomechanics : จะได้เรียน biomechanics ที่ช่วยให้คุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในคลินิกได้จริง ไม่ใช่แบบเรียนจบ เสร็จแล้วก็เก็บไว้บนหิ้งเหมือนเดิม ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เลย
 • SCA หมายถึง Spaces Conditioned and Anchorage Analysis ซึ่งจะสอนถึงเรื่อง การบูรณาการ Advanced Model Analysis, Advanced Cephalometric Analysis, Spaces Analysis, Bolton Tooth Size Discrepancies (TSD), Tooth Size Discrepancies Alike (TDSA) และ Mini and micro esthetic เพื่อให้ได้ค่า Anchorage Need และ Anchorage preparation เพื่อนำไปวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ แผนการรักษาที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การตัดสินใจ Ext or Non-Ext, IPR ทั้งในรูปแบบและปริมาณ คือ เราจะทราบล่วงหน้าได้เลยว่า เราจะต้อง IPR ซี่ไหน กี่มิลลิเมตร ทิศทางการเคลื่อนของฟันใน 3 มิติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่หมอจัดฟันต้องการ คนไข้ต้องการ
 • Bracket Selection and Position การเลือก bracket ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกยี่ห้อหรือ บริษัทไหน แต่เป็นการเลือกใช้ torque ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ตามแผนการรักษาที่ได้วางเอาไว้ ส่วนเรื่องการวางตำแหน่งแบร็คเก็ต นั้นดูเหมือนว่าพวกเราก็ติดแบร็คเก็ตกันได้ทุกคน แต่ ติแบร็คเก็ตตรงไหนมันถึงจะสวยที่สุด
 • Smile creation : จะได้เรียนรู้การสร้างรอยยิ้มแบบธรรมชาติ Natural smile ไม่ใช่ Ortho smile ต้องมีการวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นรักษา ประเมิน smile arch prognosis ได้ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการรักษา
 • Arch management ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ การทำ Arch Coordination (CDN) และ Asymmetrical Arch Coordination (ACDN)
 • Muscle Win Concept : จะได้เรียนรู้การตรวจ Oromyofacial Disorder (OMD) และวิธีการรักษา Oromyofacial Therapy (OMT)
 • Finishing to Esthetic Excellence ซึ่งเป็นการสอนให้รู้ว่าเราควรจะ finishing ยังไง เคสถึงจะสวยตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ คือ สวย ทน ดี

เรียนออนไลน์…ฟรี

 

ท่านสามารถทดลองเรียนออนไลน์ได้โดย ศึกษาวิธีการเข้าดูได้จากวิดีโอด้านล่าง โดย สามารถคลิก Link :

https://online.msiorthoacademy.com/

เพื่อเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แต่

แนะนำให้ศีกษาจาก วิดีโอด้านล่างก่อนครับ

ถ้าคุณหมอสนใจสมัครเรียน สามารถ

กรอกใบสมัครได้เลย ตาม link ; https://msiorthoacademy.com/registraion-online/

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตาม Link : https://msiorthoacademy.com/payment-and-confirm/

วิดีโอสาธิตการเข้าเรียนออนไลน์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั้งระบบ IOS และ Android …ฟรี

วิดีโอสาธิตการเข้าเรียนออนไลน์บนอุปกรณ์ Ipad …ฟรี

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)