CE Earning for Dentists

Orthodontic Online course

Advanced Visit System (AVS) msiorthoacademy

...ข่าวดี...
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเรา
แต่ไม่มีเวลา หรืออยู่ไกล

msiorthoacademy ได้เปิดรับสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทางด้านทันตกรรมจัดฟัน แต่ไม่สะดวกที่จะมา attend class กับเราที่ MSI 

ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ที่ทันสมัย...Teach:able ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนซ้ำได้บ่อยๆได้ตามที่คุณหมอต้องการ....นอกจากนี้ยังมีการเข้าเรียนในคลาส สำหรับ งานแลบ (ที่ไม่สามารถเรียนแบบ ออนไลน์ ได้) ประมาณ 10 ครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

200+ คน

จำนวนผู้ที่สนใจ

20+ คน

จำนวนที่รับสมัคร

1200+ ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เรียน

The magic in orthodontic starts here, MSI

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

Dare to get out of your comfort zone is the beginning of your success.

-Visit Chaijindaratans

 “True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross; then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own.”

– Nikos Kazantzakis

คุณสมบัติ การเตรียมตัว และ สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัคร

จุดมุ่งหมายของ MSI คือผู้เรียนต้องสามารถทำงานได้จริงและสวย

 

การอบรมสัมนานี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา และแยกแยะเคสที่ยาก ง่ายได้ด้วยตนเองได้จริง ดังนั้น จึงต้องการคนที่ต้องการมาเรียนรู้อย่างจริงจังตามหลักสูตรที่สถาบันสอน จึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ (กรุณาสอบถามจากคนที่เคยเรียนมาแล้วว่าเป็นอย่างไร)

 • ผู้เรียนควรมีเวลา ทุ่มเทกับการเรียนเป็นอย่างสูง ตลอดระยะเวลา 2.5 ปี
 • มีการสอบทุกๆ 6 สัปดาห์ (มีการซ่อมถ้าสอบไม่ผ่าน)
 • ควรเรียนแบบเต็มหลักสูตรเพื่อความรู้ ความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ในคลินิกจริง
 • มีประสบการณ์การเป็นทันตแพทย์ทั่วไปอย่างน้อย 1 ปี
 • หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 24-30 เดือน
 • หลักสูตรนี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นวันลาเพื่อการศึกษากับทางราชการได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด
 • ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน
 • โปรแกรม B สำหรับผู้เรียนโปรแกรม A มาแล้วเท่านั้น
 • การเรียนเป็นลักษณะ บล็อกคอร์ส และมีการสอบโดยเฉลี่ย 1-2 เดือนต่อครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเรียนทุกกรณี
Tad msi5

ฝึกหัดการใส่ TADs (Temporary Anchorage Devices) บนหัวหมู

คอร์สอนจัดฟัน เรียนจัดฟัน กำลังสอบข้อเขียน msi5 exam

ประเมินผลโดยการสอบ เฉลี่ย 1 ครั้ง / 6 สัปดาห์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ MSI

การประเมินผล

การสอบทุกวิชาต้องได้เกรดมากกว่า B จึงถือว่าสอบผ่าน (Achievement)
ส่ง Lab ทุกรายการ : แบบดัดลวด, Ceph tracing, Forsus, Typodont
ส่งแบบการตรวจคนไข้ Present case 3 cases
1 Full case presentation completion
Comprensive AVS Orthodontic Examination
Certificate มี 3 ระดับ

 • Outstanding Achievement (เก่ง),
 • Achievement (ผ่าน),
 • Participation

การคอนซัลท์เคสส่วนตัวระหว่างเรียนได้ เมื่อมีการเรียนการสอนไปแล้วประมาณ 1 ปี ต้องทำเคสพรีเซนเตเชั่น ทุกเคส

เวลาเรียน :

เรียน Lecture Lab and Clinic สัปดาห์ที่ 1 และ 3 วันพุธ พฤหัส
Clinic Observation อังคาร ศุกร์ เสาร์

เอกสารประกอบการสอน :

I-Book ใน Ipad 9.7 นิ้ว 128 Gb.
แบบ Hard copy 1 ชุด
Tracing Pad
คีมดัดลวด 3 ตัว Bird beak, Weinguard ปลายแหลม, Long Half-Round Niti Bender

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ทาง
Tel Ness : 0870336062
ID LINE : nessy3014

สำรอง : 0852471666

ติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น

หลักฐานเอกสารประกอบในการสมัคร

 • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป ( เพื่อติดหน้าใบสมัคร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
 • สำเนาวุฒิบัตรทางทันตกรรม
lecture msi5

บรรยากาศในห้องเรียน Lecture เฉลี่ย 12 ชม. ต่อ เดือน

รายการเครื่องมือเบื้องต้น ที่ทางผู้สมัครต้องเตรียมมาเองเพื่อใช้ในการเรียนตลอดหลักสูตร

 • Hollow chop
 • Long Half-Round Niti Bender (Loop forming Plier) (large) สถาบันเตรียมให้
 • Weinguard ปลายแหลม สถาบันเตรียมให้
 • Bird beak Plier สถาบันเตรียมให้
 • Weingard ปลายใหญ่ (Heavy)
 • Medium Half-Round (Loop forming Plier )(small)
 • Mini Half-Round
 • Three prong Plier
 • Tweed Plier 2 pieces
 • Climping hook Plier
 • Single tooth torque Plier
 • Ligature wire Cutter
 • Heavy wire Cutter
 • Distal end Cutter (Flush Type)
 • Band pusher
 • Band seater
 • Band remover
 • Bracket holder
 • Bracket gauge
 • Bracket remover Plier (ฟันหลัง)
 • Adhesive remover
 • Tube holder
 • Matthew Plier for Elastomeric ring
 • Matthew Plier for ligature wire
 • Wire tucker
 • NiTi bender (หัวฆ้อน)
 • Silicone mold starter kid
 • Sandblast unit
 • Super Flex Diamond disc
 • Mouth retractor (Cheek, Occlusal, anterior)
 • กระจกสำหรับถ่ายรูป
 • Samsung Note5 or higher

ค่าเรียนและแผนการชำระเงิน (Tuition Fee & Payment Term)

payment plane msi6

หากคุณมีเวลา ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน ตลอดระยะเวลาการเรียน 2 ปี 6 เดือน 

เราอยากได้คุณ

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)