CE Earning for Dentists

Orthodontic Online course

Advanced Visit System (AVS) msiorthoacademy

...ข่าวดี...
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเรา
แต่ไม่มีเวลา หรืออยู่ไกล

msiorthoacademy ได้เปิดรับสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทางด้านทันตกรรมจัดฟัน แต่ไม่สะดวกที่จะมา attend class กับเราที่ MSI 

ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ที่ทันสมัย...Teach:able ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนซ้ำได้บ่อยๆได้ตามที่คุณหมอต้องการ....นอกจากนี้ยังมีการเข้าเรียนในคลาส สำหรับ งานแลบ (ที่ไม่สามารถเรียนแบบ ออนไลน์ ได้) ประมาณ 10 ครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คอร์สสอนจัดฟัน หลักสูตร AVS ที่ MSI

มุ่งเน้นสอนให้หมอทั่วไปสามารถทำงานจัดฟันได้จริง

200+ คน

จำนวนผู้สนใจ

20+ คน

จำนวนที่รับสมัคร

1200+ ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เรียน

คอร์สอนจัดฟัน MSI4 กำลังสอบข้อเขียน

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

 “You don’t understand anything until you learn it more than one way.”

– Marvin Minsky

คอร์สอนจัดฟัน Postgraduate Orthodontic Program for General Dentists

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ คอร์สสอนจัดฟัน (Aim and Objective of the Course)

 

The aim of the course is to provide state-of-the-art information on orthodontic diagnosis, treatment planning and therapy.

The course consists of a theoretical and a practical part, which provides an outstanding background for contemporary clinical orthodontics.

The instruction consists of lectures and seminars of a wide range of academic specialties, exercises related to treatment planning and cephalometric and typodont course modified edgewise technique called “Advanced Visit System (AVS)”.

The participants will be able to actively observe the clinical activities of the clinic and treat patients** with the application of the theoretical principles acquired during the course.

lab msi5

คอร์สสอนจัดฟัน หลักสูตร AVS ของเราได้บรรจุ Typodont Lab นอกจากสอนให้รู้วิธีทำแล้ว ยังเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญที่ทำให้เข้าใจวิธีจัดฟัน คือ การนำความรู้ที่ได้จาก lecture ทั้งในแง่ การวิเคราะห์ วินิจฉัย และการประยุกต์มาใช้ในคลินิกจริง

นักศึกษากำลังเรียนรู้วิธีการประยุกต์การใช้ TADs บนหัวหมู เพื่อเสริมให้เกิดความมั่นใจในการทำบนคนไข้จริง เป็นส่สวนหนึ่งที่จะมีการเรียนการสอนในคอร์สจัดฟันที่ MSI

คอร์สอนจัดฟัน MSI3 กำลังทำแลบ เรียนรู้เรื่องการปักหมุดจัดฟัน

To provide the qualified dentist with a basic foundation in orthodontics. In contrast to many 2 or 3 days courses aiming at one particular topic, this course provides a broad insight into both the theoretical and the clinical aspects of orthodontics.

The programmed provides an excellent background for advanced education and a better understanding of the possibilities and limitations in clinical practice to the professionals who have been working with orthodontics.

This course is especially directed to the dentist who wishes to apply for a residency program in orthodontics and wishes a thorough background in the subject.

Aim of the program is that the graduated participants should be able to

 

 1. Diagnose anomalies of the dentition, facial structure and functional conditions.
 2. Detect deviation of development of the dentition, of facial growth, occurrence of functional of abnormalities
 3. Formulate a simple to moderate treatment plan and predict its course and outcome
 4. Evaluate psychosocial aspects relevant to orthodontic
 5. Execute simple to moderate treatment procedure
 6. Evaluate need for orthodontic treatment
 7. Evacuate his/ her own ability and make decision to refer to the higher orthodontic professional

 

รายละเอียด คอร์สสอนจัดฟัน (Course Description in Brief)

 

 

The course starts with a series of comprehensive lectures related to growth and development, with particular stress on the cephalometric and histological aspects.

A series of theoretical and practical sessions dealing with all facets of diagnoses enables the participants to gather the proper orthodontic records.

Special attention is drawn to the analysis of study casts and  modified visit space analysis (Space Conditioned and Space Analysis, (SCA)). The problem list oriented approach is followed to get a thorough formulation of the orthodontic treatment goals.

 

คอร์สอนจัดฟัน MSI5 กำลังทำแลบ เรียนรู้เรื่องการปักหมุดจัดฟัน TADs Lab
คอร์สอนจัดฟัน MSI5 กำลังทำแลบ เรียนรู้เรื่องการถ่ายรูปคนไข้ใน clinic MSI5
การถ่ายรูป ภายในช่องปาก และภายนอกช่องปาก เพื่อเก็บข้อมูลคนไข้ เป็นขั้นตอนแรกๆของการเรียนการสอนในการลงคลินิกใน คอร์สสอนจัดฟัน หลักสูตร AVS

The theoretical background for the use of biomechanics in clinical orthodontics is provided. Wire bending is introduced in the practical sessions.

The typodont courses are based on the application of individualised biomechanics force systems to solve specific clinical problems.

Special attention is given to the role of various types of functional appliances in clinical orthodontics, but nowaday, concentrated on Forsus.

The lectures on early treatment, adult treatment (including the use of implants as anchorage) and interdisciplinary treatment are given.

The solution of special orthodontic problems are demonstrated in patients treated at the clinic.

160 Hrs Lecture,

250 Hrs Lab,

500 Hrs Cases observation,

200 Hrs. * 3 cases clinical practice and referred cases from senior

รายละเอียดวิชาที่สอนใน คอร์สสอนจัดฟัน (Subjects of the Program)

General biological and medical subjects

1) Growth and development of the human body
-Genetic and environment factors
-biological age related to skeletal age, dental age, stage of sexual development

2) Physiology of breathing, speed, swallowing and mastication
-normal and abnormal speech
-various ways of swallowing
-the process of mastication

3) Cell biology
-tooth MM. and reaction in tooth supporting tissue
-Dentofacial orthopaedics
-soft tissue changes related to orthodontic
-mechanisms of root resorption

Basic orthodontic subjects

1) Development of normal occlusion and their variation
2) Facial growth (normal and abnormal)

 • growth sites in the craniofacial skeleton
 • influence of environmental factors on facial growth
คอร์สอนจัดฟัน lecture msi5 course เรื่อง biomechanic

บรรยากาศในห้องเรียน Lecture มี นศ. 18 ท่าน เข้าฟังบรรยาย ซึ่งในคอร์สอนจัดฟัน หลักสูตร AVS เชื่อมั่นว่าเนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนที่จำเป็นสำหรับการจัดฟัน

clinic msi5 course

ใน คอร์สสอนจัดฟัน การพิมพ์ปากสำหรับคนไข้จัดฟัน เป็นวิชาที่ลงฝึกในคลินิกจริงเพื่อการเรียนรู้การเก็บข้อมูลคนไข้จัดฟันได้อย่างถูกต้อง

 

3) Aspects of tooth MM and Dentofacial orthopaedics

 • process of tooth eruption and spontaneous tooth MM
 • influence of force systems and force magnitude
 • post-treatment changes

4) Cephalometric (including tracing)

 • identify anatomical structure on ceph
 • make tracings of lateral ceph and postero-anterior
 • perform ceph diagnostic analysis on tracing

5) Orthodontic materials
6) Biomechanics

 • basic principle of statics and mechanics of material and related to clinical approach

General orthodontic subjects

1) Etiology
– Genetic or environment factors that influence of environment of dentition and facial growth
– Interceptive approach to the unfavorable influence of environmental factor

2) Diagnostic procedures
– obtain a relevant patient history
– perform a through clinical examination
– determine habitual occlusion, functional occlusion
– evaluate influence of functional components of soft tissues on Dentofacial morphology
– take high quality impression of the dentition with alveolar process
– take good extra-oral and intra-oral photography

3) Diagnosis treatment objectives and treatment planning
– Diagnosis on the basis of clinical examination
– provide the feasibility of the treatment
– need for more consultation of other specialties for further evaluation
– Proper diagnosis on the basis of basic data, patient examination, dental casts, photographs, Radiograph, ceph and relevant data
– predict the likely effect on growth and development if no treatment is implemented
– define the objectives of the treatment with alternatives
– define a treatment plan for various types of orthodontic dentofacial abnormalities, including strategy of treatment and retention, timing and sequence of their application, prognosis, and estimate treatment and retention time

4) Growth and treatment analysis
– perform serial Cephalogram to evaluate growth
– detect treatment changes by analysis of tracing at critical stage of treatment

5) Long term effect of orthodontic treatment
– Relapse associated with different abnormalities and treatment procedure
– Changes that can take place during retention period
– Changes that can occur after retention has been terminated

exam msi5 course

ในแต่ละวิชาจะมีการสอบทุกครั้ง โดยเฉลี่ย 6 สัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนรู้ในคอร์สสอนจัดฟันที่ MSI

Orthodontic techniques

1) Removable appliance (Expansion screw, Hawley type)
– Indication, design, and use of RA
– Limitation of RA
– Construct and adjust RA

2) Functional appliance (Forsus)
– Indication, design, and use of FA
– Limitation of FA
– Construct and adjust FA

3) Partial fixed appliance ( LA, Nance’s, TPA, TG, RPE, Quad helix)
– indication and application of partial fixed appliance
– limitation

4) Fixed appliance
– indication and application of fixed appliance
– different concepts and treatment approaches in design and biomechanics principles of Fixed appliance therapy
– limitation

5) Retention appliance (wrap around, Hawley’s, Fixed RTN)
– indication and contraindication design, and the use of RTN
– limitation
– the most appropriate retention period

Course Syllabus

Clinical Application (Advanced Visit System Techniques, AVS)

Biomechanics in Orthodontic 

Principles of Biomechanics

 • Basic Principle of Physical science
 • Mechanical concepts in Orthodontic Force, CR, CRo, Moment, Couple
 • Equivalent Force Systems
 • Types of Tooth Movement : Pure & Controlled tipping, Rotation, Translation, Intrusion, Extrusion
 • 1st, 2nd, 3rd order movement
 • Static Equilibrium

Creative wire bending :

 • V-bend, Step bend,
 • One, Two, Multiple couple force

Loop & spring design :

 • T-Loop,
 • U-Loop, etc
biomech msi5

Sliding and Non-sliding Mechanic :

Principle of

 • sliding
 • Non-sliding mechanics,
 • Friction

Anchorage:

 • Anchorage control,
 • Anchorage requirement,
 • Source of Anchorage (Enmasse, Stop, Loop, Cinch Back, TPA, Nance’s)
clinic msi5 course

Temporary Anchorage Device (TAD) in point of Biomechanics

 • Inter- radicular insertion
 • IZC insertion
 • Oblique ridge insertion

Auxiliary tool for tooth movement :

 • Rubber band (SELE),
 • C-Chain (Passive Chain),
 • Coil Spring, Wedge,
 • O-ring VS Ligature wire

Muscle Win Concept

 • Orofacial Myology :
 • OMD,
 • OMT
 • Use OMT as primary tool for orthodontic treatment
 • Rest, Function, Parafunction

Self Ligation Bracket

 • Damon System
 • Appliance Selection
 • Conventional Vs Self ligation (Active and Passive)
 • Fixed Edgewise Vs Functional

Treatment Mechanics

 • Fixed Edgewise  22 Slot size Vs 18 Slot size
 • Hybrid Bracket
 • Functional
  -Forsus, Bite Fixer
  – Advanced in space closure

Biologic Mechanisms in Orthodontic and Tooth Movement

Material Considerations

 • Wire & spring
คอร์สอนจัดฟัน เรียนจัดฟัน msi1 และ 2 ในงาน certificate delivery

Program Highlight

 

การเรียนจัดฟัน คอร์สสอนจัดฟันที่นี่ หลักสูตร AVS จริงๆแล้ว ทุกขั้นตอนเป็นเป็นสิ่งที่เป็น Highlight ทั้งสิ้น แต่ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะในสิ่งที่คุณจะได้เรียนจากที่นี่ แต่ (คาดว่า) จะไม่มีที่ไหนสอน เพราะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเองจากทีมงานของ สถาบัน MSI  เช่น

เรื่อง SCA หมายถึง Spaces Conditioned and Anchorage Analysis ซึ่งจะสอนถึงเรื่องการ บูรณาการ Advanced Model Analysis, Advanced Cephalometric Analysis, Spaces Analysis, Bolton Tooth Size Discrepancies (TSD), Tooth Size Discrepancies Alike (TDSA) และ Mini and micro esthetic เพื่อให้ได้ค่า Anchorage Need และ Anchorage preparation เพื่อนำไปวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ แผนการรักษาที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การตัดสินใจ Ext or Non-Ext, IPR ทั้งในรูปแบบและปริมาณ คือ เราจะทราบล่วงหน้าได้เลยว่า เราจะต้อง IPR ซี่ไหน กี่มิลลิเมตร ทิศทางการเคลื่อนของฟันใน 3 มิติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่หมอจัดฟันต้องการ คนไข้ต้องการ

เรื่อง ฺBracket Selection and Position การเลือก bracket ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกยี่ห้อหรือ บริษัทไหน แต่เป็นการเลือกใช้ torque ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ตามแผนการรักษาที่ได้วางเอาไว้ ส่วนเรื่องการวางตำแหน่งแบร็คเก็ต นั้นดูเหมือนว่าพวกเราก็ติดแบร็คเก็ตกันได้ทุกคน แต่ ติแบร็คเก็ตตรงไหนมันถึงจะสวยที่สุด

เรื่องการทำ Arch management ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ การทำ Arch Coordination (CDN) และ Asymmetrical Arch Coordination (ACDN)

เรื่อง How to Finishing to Esthetic Excellence ซึ่งเป็นการสอนให้รู้ว่าเราควรจะ finishing ยังไง เคสถึงจะสวยตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ คือ สวย ทน ดี

ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ที่จะแทรกเข้าไปในเทคนิกเารจัดฟัน แต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เด่น ในที่นี้เลยขอไม่พูดถึงครับ

Orientation

 

คำถามที่พบบ่อย

 

สถานที่เรียน ที่ไหน

สถานที่เรียน คอร์อยู่ที่ศรีราชา

ทำเรื่องขอลากับทางราชการได้หรือไม่

ไม่ได้ครับ  แต่ออกจดหมายให้ได้

หลักสูตร AVS คืออะไร

หลักสูตร AVS เป็นหลักสูตร คอร์สเรียนจัดฟัน ที่ ทีมงานได้ช่วยกัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติทันตกรรมจัดฟันได้จริง คิดวิเคราะห์เหมือนหมอจัดฟัน

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)