Tag Archives: คอร์สจัดฟันเอกชน คอร์สจัดฟัน2.5ปี

เรียนจัดฟันนอกระบบที่ไหนดี

เรียนจัดฟันนอกระบบ ที่ไหนดี สอนจัดฟัน ที่ศรีราชา ระบบ AVS

คำถามนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ เนื่องจาก ในวงการการศึกษาสอนทันตกรรมจัดฟันในระบบ ในเมืองไทยมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้อยากเรียน ถ้าพูดถึงตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือ Demand มากกว่า Supply ผู้ที่อยากเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองทางด้านจัดฟัน จึงเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเรียนจัดฟัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3- 4 แบบ มโนเอาเองนะครับ