ทำอย่างไรไม่ให้ฟันที่จัดไปแล้วเกิด Relapse

relapse ป้องกันได้

Relapse คืออะไร

Relapse การที่ฟันที่เคยจัดฟันมาแล้วเคลื่อนตัวออกไปจากตำแหน่งที่หมอจัดฟันวางตำแหน่งฟันนั้นๆเอาไว้ โดยมีแนวโน้มที่เคลื่อนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมที่ฟันซี่นั้นๆเคยอยู่มาก่อน หรืออาจจะเป็นตำแหน่งอื่นๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว

Relapse มันเกิดขึ้นได้ยังไง

Relapse เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จนมีคน( แน่นอนเป็นพวกฝรั่ง) กล่าวไว้ว่า มีอยู่ 3 สิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเราเป็นหมอจัดฟัน “ความตาย ภาษี และ relapse” ทำให้เรารู้สึกว่า การเกิด Relapse มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย คราวนี้ก็เกิดคำถามว่า “เอ๊ะ” แล้วมันป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่

ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจสาเหตุก่อนเลยว่า Relapse มันเกิดจากอะไร 

สาเหตุใหญ่ๆเลยมีอยู่ 2 ส่วน 

 • เกิดจากกรรมพันธ์ุ (Growth & Development)
 • เกิดจากเทคนิกการจัดฟัน (Orthodontic Technique)

ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุ เราสามารถป้องกันได้แตกต่างกันที่ ป้องกันแบบควบคุมได้ กับควบคุมไม่ได้ เช่น ถ้าไปเกี่ยวข้องกับ Growth & Development ก็จะยาก เพราะควบคุมแทบไม่ได้เลย แต่ถ้าเป็น Orthodontic Technique ถ้าเป็นปัจจัยนี้เราสามารถควบคุมได้เป็นต้น

เราก็มาดูว่าเราจะเริ่มป้องกันการเกิด Rlapse หลังจัดฟันเสร็จกันยังไง โดยจะขออธิบายตามช่วงเวลาของการจัดฟัน ดังนี้

 • Pre Treatment Period
 • During Treatment Period
 • Before Debonding Period
 • During Retention Period

Pre Treatment Period

– History interview : Genetic, Age (time to start tx,)
– General health : Breathing pattern, Allergy, Gait,
– Extra oral exam : Deviation of mand, Cant of lip, Smile line, Gingival line, black triangle – Cephalogram : growth pattern (ant / post rotation of mand), Compensation
– Intraoral exam :

 • soft tissue : High frenum, tongue size
 • Function : Rest position : tongue position, Function : Swallowing, Speech,
 • Para function : Bruxism
 • Habit : tongue thrusting, mouth breathing,
 • Hard tissue : Constricted / expanded arch,
 • dental : Intra arch : crowding, spacing (over correction, Bracket selection, Built up, Inter arch : Cl.1, 2, 3 (Bracket selection & position,)

During treatment

 • Follow the Rx according to the diagnosis as found in pre tx stage
  Keep monitoring OMD and reeducate : tongue position, swallow pattern, breathing pattern 
 • appropriate ortho tools : spikes
 • ortho technique : 6 + 4 keys to esthetic excellences Tooth shape and contact
 • Overcorrection and over treatment – over correction & over treatment concept

Pre deboning

 • Monitoring and check toward tx goal unless otherwise return to during tx procedure
 • Confirmation by XOP
 • Third molar extraction
 • Occlusion : Static & Dynamic
 • Retainer design : growth pattern (ant / post rotation of mane)
 • OMD ( Dimple, TG)
 • Intra-arch : Fixed RTN, fiberotomy, gingivectomy mechanic used : Inverted bkt in esthetic case

During Retention

 •  24 hrs wear
 • interval recheck to be sure that the time of wearing is sufficient
 • Late growth : long term retention
 • Growth pattern

สรุป

จากที่ลิสต์เป็นหัวข้อมา (น่าจะขาดไปบ้าง แต่นึกยังไม่ออก 555) การ Relapse ไม่ได้เกิดจากการที่คนไข้ไม่ได้ใส่ รีเทนเนอร์เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น (โดยส่วนใหญ่หมอบางคนก็จะโยนความผิดให้คนไข้อย่างเดียวเลยว่าไม่ยอมใส่ รีเทนอร์)  มีมากมายหลายปัจจัย ดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าใจทุกๆเรื่องและทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟัน (ซึ่งจริงๆแล้วหมอจัดฟันก็ต้องเข้าใจก่อนนั่นแหละ) ก่อนที่จะมาจัดฟันให้คนไข้

เดี๋ยวผมจะมาเขียนเป็นข้อๆ ในรายละเอียดในคราวต่อไป นะครับ ถ้าเขียนจนครบก็จะได้หนังสือมาเล่มนึงเลยทัเดียว

 

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)