Category Archives: Cl.1 การสบฟันผิดปกติ แบบที่ 1

Cl.1 การสบฟันแบบที่ 1 เป็นการแบ่งลักษระการสบตามลักษณะโครงสร้างของขากรรไกรบน/ล่าง ที่มีขนาดของขากรรไกรบน/ล่างที่สมดุลย์กัน แต่มีความผิดปกติที่

  • การเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก ฟันขึ้นผิดที่ ฟันเกิน ฟันหายไปแต่กำเนิด ฟันหายไปจากฟันผุ
  • ขนาดของขากรรไกรบน/ล่างมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติ เช่นที่เราเรียกว่า ฟันเหยิน หน้าเหมือนคนอัฟริกัน หน้าอูม