Bracket selection

Bracket selection :

แบร็คเก็ต…ต้องเลือกด้วยเหรอ…

Bracket selection : แบร็คเก็ต…ต้องเลือกด้วยเหรอ….เพราะที่อื่นไม่ต้องเลือก…ถนัดหรือชำนาญ prescription ของใครก็ใช้ของคนนั้นไปเลย ไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยความผิดปกติ…. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการและเหตผลในการเลือก bkt ที่จะใช้ ซึ่งเราจะเลือกใช้จะมีทั้งในรูปแบบ ขนาด slot  (18×22 กับ 22×25) และ prescription (Roth, Andrew, MBT, AVS) แต่ในหลักสูตร AVS เราจะไม่เจาะจงใช้ prescription ของใคร หรือ slot size เท่าไหร่ เราจะเลือกใช้ bracket ให้เหมาะสมกับ malocclusion ของแต่ละบุคคล พูดถึงตรงนี้ บางท่านก็จะบอกว่า เหมือน DAMON ที่มีให้เลือกแบบ High, Medium, Low torque แต่ในเทคนิก AVS ของเราจะมองภาพกว้างกว่านั้น เราจะเลือกโดยใช้ ค่า RWT ( Real Working Torque) มาเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะครอบคลุมมิติ ทั้งด้านขนาด (Slot Size) และ ค่า torque (Prescription) ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยเรียน หลักสูตร AVS มาก็จะงง เมื่อมีคนมาถามว่า ที่นี่ MSI ใช้ Bracket ของใคร ผู้ถูกถามก็จะงงว่า เอ้อ….เราใช้ของใคร ..ไม่มีของใคร.. แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตอบว่า ใช้ของ AVS ซึ่งก็ไม่มีกฏตายตัวว่า slot size และ prescription แต่ละซี่ต้องเป็นเท่าไหร่….มันขึ้นอยู่กับ…..ความผิดปกติของคนไข้แต่ละคน….และวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในการรักษาคนไข้ของหมอจัดฟันว่า…ต้องการผลลัพธ์แบบไหน อะไรต่างหาก อันที่จริงแล้วแนวความคิด Individual Bracket Selection..นี้ก็มีการพูดถึงในวงการทันตกรรมจัดฟันมานานหลายสิบปีแล้ว….แต่ผมเองตั้งแต่เรียนจนทำงานมาเกือบ 20 ปีก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครสรุปวิธีการเลือกให้ชัดเจนเสียทีว่า….แล้วเราจะเลือก แบร็คเก็ต กันอย่างไร …. ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะมาหาคำตอบกันได้ที่ MSI หลักสูตร AVS 

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

    บริการที่คุณสนใจ

    เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)