Author Archives: admin

เรียนจัดฟันออนไลน์

เรียนจัดฟันออนไลน์ทำได้จริงหรือ

การ เรียนจัดฟันออนไลน์ ในปัจจุบันนี้คงหลีกหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ แม้แต่การเรียนการสอนต่างๆ แม้แต่การเรียนเกี่ยวกับ ทางการแพทย์ เช่นทันตกรรมจัดฟัน ก็หนีไม่พ้นกับเรื่อง การเรียนการสอนจัดฟันออนไลน์และในเมื่อเราหนีกระแส เรื่องออนไลน์ไม่ได้ ทางการเรียนจัดฟัน ก็เลยต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

เรียนจัดฟันนอกระบบที่ไหนดี

เรียนจัดฟันนอกระบบ ที่ไหนดี สอนจัดฟัน ที่ศรีราชา ระบบ AVS

คำถามนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ เนื่องจาก ในวงการการศึกษาสอนทันตกรรมจัดฟันในระบบ ในเมืองไทยมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้อยากเรียน ถ้าพูดถึงตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือ Demand มากกว่า Supply ผู้ที่อยากเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองทางด้านจัดฟัน จึงเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเรียนจัดฟัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3- 4 แบบ มโนเอาเองนะครับ

ทำอย่างไรไม่ให้ฟันที่จัดไปแล้วเกิด Relapse

relapse ป้องกันได้

Relapse การดีดกลับของฟันที่เคยจัดฟันมาแล้ว สาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถป้องกันหรือช่วยลดอัตราการเกิด Relapse น้อยลง

Div.2 คืออะไร Cl.1 หรือ 3 div.2 มีหรือไม่

cl.2 div2 คืออะไร หน้าปก

เป็นหมอจัดฟันมานาน ได้ยินแต่ ci.2 div2 แล้ว Cl.1 div2 หรือ Cl.3 div2 มีไหม เรามาหาคำตอบกัน