CE Earning for Dentists

Orthodontic Online course

Advanced Visit System (AVS) msiorthoacademy

...ข่าวดี...
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเรา
แต่ไม่มีเวลา หรืออยู่ไกล

msiorthoacademy ได้เปิดรับสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทางด้านทันตกรรมจัดฟัน แต่ไม่สะดวกที่จะมา attend class กับเราที่ MSI 

ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ที่ทันสมัย...Teach:able ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนซ้ำได้บ่อยๆได้ตามที่คุณหมอต้องการ....นอกจากนี้ยังมีการเข้าเรียนในคลาส สำหรับ งานแลบ (ที่ไม่สามารถเรียนแบบ ออนไลน์ ได้) ประมาณ 10 ครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

200+ คน

จำนวนคนผู้ที่สนใจ

20+ คน

จำนวนที่รับสมัคร

1200+ คน

จำนวนชั่วโมงที่เรียน

เรียนจัดฟันที่ไหนดี คำถามที่พบบ่อยๆ 

section FAQ

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.”

– Henry Ford

เรียนจัดฟันที่ไหนดี หลักสูตรนี้ เหมาะสมกับคุณหรือไม่

การที่เราจะตัดสินใจว่า จะเรียนจัดฟันที่ไหนดี นั้น ก็จะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากมาก เพราะไม่เคยเข้ามาเรียน หรือแม้จะเคยเข้ามาขอเยี่ยมชมสถานที่เรียน ก็ได้แค่เพียงผิวเผิน วิธีที่พอจะนึกออกได้แล้วน่าจะเชื่อถือได้ที่สุด มีอยู่ 4-5 อย่าง คือ

 • สอบถามจากเพื่อนที่เคยเรียน สถาบันนั้นๆมา ว่ามีความเข้าใจมากน้อย พอใจหรือไม่
 • สังเกตเคสจัดฟันของเพื่อนที่ทำเสร็จแล้ว 4-5 เคสว่าสวยหรือไม่ การสบฟัน (Occlusion) เป็นอย่างไร ซึ่งหัวข้อนี้จะตอบคำถามของคำถามที่ว่า เรียนจัดฟันที่ไหนดี ดีที่สุด
 • ดูเคสอาจารย์ผู้สอนว่าเคสที่ทำเสร็จแล้วสวยมากน้อยแค่ไหน
 • เปรียบเทียบหลักสูตรว่า ที่ไหนดูดี และเหมาะสมกับเราที่สุด

 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับ

 • ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดฟันมานานแต่ไม่สามารถจบเคสให้สวยได้
 • ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดฟันเล็กน้อย
 • ไม่มีประสบการณ์ในการจัดฟันเลย และยังไม่รู้ว่าจะ เรียนจัดฟันที่ไหนดี
 • ทันตแพทย์ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับ “ทันตกรรมจัดฟัน” แบบจริงจัง ตั้งใจมาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงหลักสูตร AVS จะครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่
 1. พื้นฐานทางสำหรับการจัดฟัน เช่น Biomechanics in Orthodontics, Anatomy of Skull and Muscle Related, Wire Bending and Consideration, Cephalogram Analysis, Muscle Win Concept, Growth & Development เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับ การจัดฟัน การ diagnosis, treatment plan ,รู้จักเครื่องมือ ชนิดต่างๆที่ใช้ในการจัดฟัน รู้ข้อบ่งใช้ รู้ข้อดีข้อเสีย เช่น เครื่องมือติดแน่น (Fixed Edgewise), Functional Appliances , TADs
 2. ระดับ แอดวานซ์ (Advance) การบูรณาการ (Integration) ความรู้ทุกโมดูล (Module) มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดปัญญา (Wisdom) ในการแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ (Analysis) และ สังเคราะห์ (Synthesis) แผนการรักษา การออกแบบ รีเทนเนอร์ (Retainer) ไปจนถึงการออกแบบการรักษา (Treatment procedure) อย่างเป็นระบบ โดยการเรียนรู้ผ่าน การทำ SCA (Space Conditioned and Anchorage Analysis) การพรีเซนท์ (Case Presentation)
 3. เทคนิกการจัดฟัน (Orthodontic Treatment Technique) การนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการรักษาคนไข้จริง (Clinical Application)(รักษาคนไข้ด้วยความรู้อย่างแท้จริง)โดยเรียนรู้ผ่านการทำ Typodont Lab, Clinical Observation, Clinic (สำหรับผู้ลงเรียนคลินิก)

FAQ เรียนจัดฟัน ลงคลินิก

นักศึกษาลงปฎิบัติการในคลินิก เพื่อเสริมความเข้าใจในการเรียนจัดฟัน

เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติ เกี่ยวกับการจัดฟัน ไม่ใช่โปรแกรม “วันหยุดสั้น ๆ “ สำหรับการฟังและการเขียน แล้วก็ลืม ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง นี่คือหลักสูตรการจัดฟันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นการเรียนที่จริงจัง ต้องใช้เวลาและแรงกาย ดังนั้นถ้าตัดสินใจเรียนแล้ว ขอให้เตรียมเวลา ผู้เรียนควรมีเวลา ทุ่มเทกับการเรียนเป็นอย่างสูง

เรียนจัดฟันที่ไหนดี FAQ

ต้องใช้เวลาเรียนนานไหม เรียนเดือนละกี่ครั้ง

หลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเรียนเดือนละ 6 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ (สัปดาห์ที่1 และ 3)วันละ 11 ชั่วโมง (9:00-20:00)

สามารถขอจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบัน ได้หรือไม่

สถาบันสามารถออกจดหมายได้ แต่ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการลาราชการได้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่รับราชการจะต้องเคลียร์กับที่ทำงานให้ดีก่อน

ทำไมถึงต้องเลือกเรียน จัดฟันที่นี่ 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ไม่รู้จะ เรียนจัดฟันที่ไหนดี และต้องการเรียนจัดฟันแบบจริงจัง ต้องการที่จะมาเรียนรู้ ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดฟัน แล้วสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในคลินิกได้จริง ที่นี่ก็จะเป็นทางเลือกของคุณ

เรียนวิชาอะไรบ้าง

ขอให้กลับไปดูหน้า Course เพื่อศึกษารายละเอียดของหลักสูตร ครับ

สามารถเรียน online ได้หรือไม่

หลักสูตรนี้ได้พยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ new normal จึงคาดว่าจะมีการเรียน Online เท่าที่จำเป็น เนื่องจากว่า การเรียน online มีข้อเสียเยอะ ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็จะเปรียบเสมือนการหัดเรียนว่ายน้ำ แบบ online ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นกาเรียน การสอนที่ดี ยังต้องมาเรียนและฝึกหัด ที่สถานที่เรียนอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการเรียนแบบ online ประมาณ 20%-30%ในวิชาที่เป็นพื้นฐาน ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจมากนัก ตามแล้วแต่สถานการณ์ด้วย แต่มีตัวอย่างการสอน online ที่ Facebook หมอวิสิทธิ์ สอนจัดฟัน ระบบ AVS in Orthodontics

ใครที่ไม่เหมาะที่จะมาเรียนในคอร์สนี้

 • คนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันอย่างจริงจัง
 • ตั้งใจจะมาเรียนรู้สูตรระยะสั้น เพื่อให้ให้ได้จัดฟันเป็นเร็วๆ เพราะการเรียนรู้จัดฟันที่ดีไม่มีทางลัด
 • คนที่ไม่มีเวลาให้กับการเรียนอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลา 2 ปี
 • คนที่ไม่สามารถลางานได้โดยเฉพาะในเวลาราชการ

picture taking FAQ

ค่าเรียน ราคาเท่าไหร่ และต้องชำระค่าเรียนอย่างไร

payment plane msi6

ที่นี่จัดฟันแบบ sliding หรือ non-sliding mechanics

การ เรียนจัดฟันที่นี สถาบัน MSI ในหลักสูตร AVS สถาบัน จะสอนแบบให้คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เองว่า เมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมที่จะใช้ mechanics แบบไหน

ซึ่งก่อนที่จะเลือกได้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์หลายวิชา เช่น Anchorage, Friction, Bracket selection และ เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การเรียนที่นี่ การคิด วิเคราะห์ จึงไม่ได้เป็นแบบ cookbook ที่มีกฏตายตัว 1, 2, 3 ไม่ได้เป็นแบบท่องจำ แต่จะต้องเกิดจากความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ที่นี่เรียนแบบใช้ แบร็คเก็ต ของใคร MBT หรือ Roth

ทางสถาบันจะไม่เฉพาะเจาะจงในการเลือกใช้ของใคร แต่เราจะ คิด วิเคราะห์ จาก ค่า Real Working Torque (RWT) ซึ่งค่า RWT ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ mechanic ที่ใช้ว่าเป็นแบบไหน

ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบไป จะสามารถเลือกใช้ของใครก็ได้ (ไม่เจาะจงว่าจะเป็น ของใคร MBT หรือ Roth หรือ แม้แต่ไม่ใช่ของทั้งสองข้างต้น แต่เราจะมี AVS Bracket ซึ่งทาง MSI คิดและพัฒนาขึ้นมาเอง)

ผู้เรียน สามารถจินตนาการ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ malocclusion แต่ละบุคคล ซึ่งสามารถหาคำตอบได้ที่นี่ที่เดียว ไม่เคยมีที่ไหนเคยสอนมาก่อน (เท่าที่รู้นะครับ) เนื่องจากวิธีคิดแบบนี้   ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในหลักสูตร AVS โดยเฉพาะจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้จากที่ไหนมาก่อน

Tads Lab Msi5 เรียนจัดฟันที่ไหนดี
case presentation msi5

AVS คืออะไร

AVS ย่อมาจาก (Advanced Visit System) เป็นชื่อหลักสูตรที่ สถาบัน MSI พัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักการคิด วิเคราะห์ วางแผน แลัวลงมือปฏิบัติได้จริงเทียบเท่าการ เรียนจัดฟันในระบบ โดยการเรียนจะค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทันตกรรมจัดฟัน เพื่อที่ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำคลินิกจัดฟันได้จริง

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่ สามารถให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น Bracket Selection, Space Conditioned and Anchorage Analysis (SCA), การใช้เครื่องมือ Semi Fixed Flexible Functional Appliances, Muscle Win Concept (MWC), ACDN Technique, 10 Keys to finishing cases excellences เพื่อการจบเคสที่สวยขึ้นอย่างมืออาชีพ เป็นต้น

บางเนื้อหา ที่ผู้เรียนจะได้เรียนในหลักสูตร ไม่เคยถูกสอนที่ไหนมาก่อน เพราะเนื้อหาเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทีมสต๊าฟของสถาบัน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

การจัดฟัน ที่สถาบันใช้ขนาด bracket slot แบบไหน 18″ หรือ 22″

โดยปกติ เราจะใช้แบบ Hybridge System คือ ฟันสี่ซี่หน้าใช้ 18×22 นอกนั้นใช้ 22×25 แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นกฏตายตัวว่าต้องใช้แบบนี้ แต่ผู้เรียนจะถูกสอนให้รู้จัก คิด วิเคราะห์ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความผิดปกติของแต่ละบุคคล

เรียนเฉพาะเลคเชอร์อย่างเดียวได้หรือไม่

โดยหลักสูตร AVS นั้น ควรจะลงเรียนคลินิกด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนรู้ เพราะนอกจากจะได้ฝึกทำในคนไข้จริงแล้ว ระหว่างทำก็จะมีการ disscuss แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกหัดการบูรณาการการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

ซึ่งการเรียนรู้แบบลงคลินิกนี้จะยากต่อการสอนในห้องเลคเชอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอเคสที่มีความผิดปกติต่างๆกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวได้ แต่ก็ต้องยอมรับความไม่สมบูรณของการเรียนรู้

เรียนบางเรื่องได้หรือไม่

ในอนาคต ทาง MSI มีโครงการที่จะเปิดสอนเป็นรายวิชา ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน แต่สาขาวิชาที่แผนที่จะสอนก็จะมี ได้แก่ Forsus, Biomechanic เป็นต้น

เรียนจัดฟัน ทำคนไข้ msi5

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)

  หลักสูตรนี้ เหมาะสมกับคุณหรือไม่

  หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับ

  • ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดฟันมานานแต่ไม่สามารถจบเคสให้สวยได้
  • ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดฟันเล็กน้อย
  • ไม่มีประสบการณ์ในการจัดฟันเลยและ
  • ทันตแพทย์ต้องการเรียนรู้ เกี่ยวกับ “ทันตกรรมจัดฟัน” แบบจริงจัง ตั้งใจมาหาความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงหลักสูตร AVS จะครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่
   พื้นฐานทางสำหรับการจัดฟัน เช่น Biomechanics in Orthodontics, Anatomy of Skull and Muscle Related, Wire Bending and Consideration, Cephalogram Analysis, Muscle Win Concept, Growth u0026 Development เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับ การจัดฟัน การ diagnosis, treatment plan ,รู้จักเครื่องมือ ชนิดต่างๆที่ใช้ในการจัดฟัน รู้ข้อบ่งใช้ รู้ข้อดีข้อเสีย เช่น เครื่องมือติดแน่น (Fixed Edgewise), Functional, TADs
   ระดับ แอดวานซ์ (Advance) การบูรณาการ (Integration) ความรู้ทุกโมดูล (Module) มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดปัญญา (Wisdom) ในการแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ (Analysis) และ สังเคราะห์ (Synthesis) แผนการรักษา การออกแบบ รีเทนเนอร์ (Retainer) ไปจนถึงการออกแบบการรักษา (Treatment procedure) อย่างเป็นระบบ โดยการเรียนรู้ผ่าน การทำ SCA (Space Conditioned and Anchorage Analysis) การพรีเซนท์ (Case Presentation)
  • เทคนิกการจัดฟัน (Orthodontic Treatment Technique) การนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้กับการรักษาคนไข้จริง (Clinical Application)(รักษาคนไข้ด้วยความรู้อย่างแท้จริง)โดยเรียนรู้ผ่านการทำ Typodont Lab, Clinical Observation, Clinic (สำหรับผู้ลงเรียนคลินิก)
  • เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติ เกี่ยวกับการจัดฟัน ไม่ใช่โปรแกรม “วันหยุดสั้น ๆ “ สำหรับการฟังและการเขียน แล้วก็ลืม ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง นี่คือหลักสูตรการจัดฟันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นการเรียนที่จริงจัง ต้องใช้เวลาและแรงกาย ดังนั้นถ้าตัดสินใจเรียนแล้ว ขอให้เตรียมเวลา ผู้เรียนควรมีเวลา ทุ่มเทกับการเรียนเป็นอย่างสูง
  ต้องใช้เวลาเรียนนานไหม เรียนเดือนละกี่ครั้ง

  หลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเรียนเดือนละ 6 วัน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ (สัปดาห์ที่1 และ 3)วันละ 11 ชั่วโมง (9:00-20:00)

  สามารถขอจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบัน ได้หรือไม่

  สถาบันสามารถออกจดหมายได้ แต่ไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการลาราชการได้ ดังนั้น สำหรับผู้ที่รับราชการจะต้องเคลียร์กับที่ทำงานให้ดีก่อน

  ทำไมถึงต้องเลือกเรียน จัดฟันที่นี่

  ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องการเรียนจัดฟันแบบจริงจัง ต้องการที่จะมาเรียนรู้ ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดฟัน แล้วสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในคลินิกได้จริง ที่นี่ก็จะเป็นทางเลือกของคุณ

  เรียนวิชาอะไรบ้าง

  ขอให้กลับไปดูหน้า Course เพื่อศึกษารายละเอียดของหลักสูตร ครับ

  สามารถเรียน online ได้หรือไม่

  หลักสูตรนี้ได้พยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ new normal จึงคาดว่าจะมีการเรียน Online เท่าที่จำเป็น เนื่องจากว่า การเรียน online มีข้อเสียเยอะ ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็จะเปรียบเสมือนการหัดเรียนว่ายน้ำ แบบ online ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นกาเรียน การสอนที่ดี ยังต้องมาเรียนและฝึกหัด ที่สถานที่เรียนอยู่ดี แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการเรียนแบบ online ประมาณ 20%-30%ในวิชาที่เป็นพื้นฐาน ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจมากนัก ตามแล้วแต่สถานการณ์ด้วย

  ใครที่ไม่เหมาะที่จะมาเรียนในคอร์สนี้

  คนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันอย่างจริงจัง
  ตั้งใจจะมาเรียนรู้สูตรระยะสั้น เพื่อให้ให้ได้จัดฟันเป็นเร็วๆ เพราะการเรียนรู้จัดฟันที่ดีไม่มีทางลัด
  คนที่ไม่มีเวลาให้กับการเรียนอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลา 2 ปี
  คนที่ไม่สามารถลางานได้โดยเฉพาะในเวลาราชการ

  ที่นี่จัดฟันแบบ sliding หรือ non-sliding mechanics

  การ เรียนจัดฟันที่นี สถาบัน MSI ในหลักสูตร AVS สถาบัน จะสอนแบบให้คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เองว่า เมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมที่จะใช้ mechanics แบบไหน
  ซึ่งก่อนที่จะเลือกได้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์หลายวิชา เช่น Anchorage, Friction, Bracket selection และ เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ดังนั้น การเรียนที่นี่ การคิด วิเคราะห์ จึงไม่ได้เป็นแบบ cookbook ที่มีกฏตายตัว 1, 2, 3 ไม่ได้เป็นแบบท่องจำ แต่จะต้องเกิดจากความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้

  ที่นี่เรียนแบบใช้ แบร็คเก็ต ของใคร MBT หรือ Roth

  ทางสถาบันจะไม่เฉพาะเจาะจงในการเลือกใช้ของใคร แต่เราจะ คิด วิเคราะห์ จาก ค่า Real Working Torque (RWT) ซึ่งค่า RWT ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ mechanic ที่ใช้ว่าเป็นแบบไหน
  ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบไป จะสามารถเลือกใช้ของใครก็ได้ (ไม่เจาะจงว่าจะเป็น ของใคร MBT หรือ Roth หรือ แม้แต่ไม่ใช่ของทั้งสองข้างต้น แต่เราจะมี AVS Bracket ซึ่งทาง MSI คิดและพัฒนาขึ้นมาเอง)
  ผู้เรียน สามารถจินตนาการ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ malocclusion แต่ละบุคคล ซึ่งสามารถหาคำตอบได้ที่นี่ที่เดียว ไม่เคยมีที่ไหนเคยสอนมาก่อน (เท่าที่รู้นะครับ) เนื่องจากวิธีคิดแบบนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในหลักสูตร AVS โดยเฉพาะจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้จากที่ไหนมาก่อน

  AVS คืออะไร

  AVS ย่อมาจาก (Advanced Visit System) เป็นชื่อหลักสูตรที่ สถาบัน MSI พัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ ที่ต้องการให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจ หลักการคิด วิเคราะห์ วางแผน แลัวลงมือปฏิบัติได้จริงเทียบเท่าการ เรียนจัดฟันในระบบ โดยการเรียนจะค่อนข้างครอบคลุมเนื้อหาทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทันตกรรมจัดฟัน เพื่อที่ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำคลินิกจัดฟันได้จริง
  นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่ สามารถให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น Bracket Selection, Space Conditioned and Anchorage Analysis (SCA), การใช้เครื่องมือ Semi Fixed Flexible Functional Appliances, Muscle Win Concept (MWC), ACDN Technique, 10 Keys to finishing cases excellences เพื่อการจบเคสที่สวยขึ้นอย่างมืออาชีพ เป็นต้น
  บางเนื้อหา ที่ผู้เรียนจะได้เรียนในหลักสูตร ไม่เคยถูกสอนที่ไหนมาก่อน เพราะเนื้อหาเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากทีมสต๊าฟของสถาบัน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

  การจัดฟัน ที่สถาบันใช้ขนาด bracket slot แบบไหน 18″ หรือ 22″

  โดยปกติ เราจะใช้แบบ Hybridge System คือ ฟันสี่ซี่หน้าใช้ 18×22 นอกนั้นใช้ 22×25 แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นกฏตายตัวว่าต้องใช้แบบนี้ แต่ผู้เรียนจะถูกสอนให้รู้จัก คิด วิเคราะห์ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความผิดปกติของแต่ละบุคคล

  เรียนเฉพาะเลคเชอร์อย่างเดียวได้หรือไม่

  โดยหลักสูตร AVS นั้น ควรจะลงเรียนคลินิกด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนรู้ เพราะนอกจากจะได้ฝึกทำในคนไข้จริงแล้ว ระหว่างทำก็จะมีการ disscuss แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้ผู้เรียนฝึกหัดการบูรณาการการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
  ซึ่งการเรียนรู้แบบลงคลินิกนี้จะยากต่อการสอนในห้องเลคเชอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราได้เจอเคสที่มีความผิดปกติต่างๆกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวได้ แต่ก็ต้องยอมรับความไม่สมบูรณของการเรียนรู้

  เรียนบางเรื่องได้หรือไม่

  ในอนาคต ทาง MSI มีโครงการที่จะเปิดสอนเป็นรายวิชา ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน แต่สาขาวิชาที่แผนที่จะสอนก็จะมี ได้แก่ Forsus, Biomechanic เป็นต้น