Orthodontic Online course

Advanced Visit System (AVS) msiorthoacademy

...ข่าวดี...
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับเรา
แต่ไม่มีเวลา หรืออยู่ไกล

msiorthoacademy ได้เปิดรับสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองทางด้านทันตกรรมจัดฟัน แต่ไม่สะดวกที่จะมา attend class กับเราที่ MSI 

ด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ที่ทันสมัย...Teach:able ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเรียนซ้ำได้บ่อยๆได้ตามที่คุณหมอต้องการ....นอกจากนี้ยังมีการเข้าเรียนในคลาส สำหรับ งานแลบ (ที่ไม่สามารถเรียนแบบ ออนไลน์ ได้) ประมาณ 10 ครั้ง คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

200+ คน

จำนวนคนที่สนใจ

20+ คน

จำนวนคนที่รับสมัคร

1200+ ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงที่เรียน

Holistic  Learning in Orthodontic (HLO) is our priority aim.

By Dr. Visit Chaijindaratana

เรียนจัดฟันแบบ On site เปิดรับรุ่น 7  : เริ่มเรียน ประมาณ พค. 2023

 
 
 • การเรียนจัดฟัน ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีการจัดฟัน (ได้รับเคสจัดฟัน ได้ติดเครื่องมือ แต่ไม่สามารถจบเคสจัดฟันให้สวยได้) เท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจเหตผลที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นๆด้วย การจัดฟันแล้วสวยไม่ใช่อาศัยดวง หรือโชคชะตา แต่จริงๆแล้วต้องเกิดจากทันตแพทย์ผู้รักษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และสังเคราะห์ออกมาเป็น แผนการรักษา เพื่อให้เหมาะกับคนไข้ของแต่ละคน

 

 • ดังนั้นการ เรียนจัดฟัน เราจะทำเป็นคอร์สสั้นๆไม่ได้ เพราะว่า เนื้อหามีมาก และยังต้องทำความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนในห้องเลคเชอร์ การทำแลบ typodont การ observe case การได้ลงมือฝึกหัดทำคนไข้ในคนไข้จริง จึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีขีดความสามารถในการรักษาคนไข้จัดฟันได้จริงและมีผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจสำหรับคนไข้ และตัวเราผู้เป็นผู้ให้การรักษา

 

 • MSI เป็นสถาบันสอนจัดฟัน หลักสูตร AVS ซึ่งเน้นเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ของการเรียนจัดฟันให้ได้ทั้ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกหัดคิด วิเคราะห์และ สังเคราะห์ การวินิจฉัย แผนการรักษา ตลอดจนวิธีทำ (Treatment Procedure) แบบบูรณาการ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน จนไปถึงความรู้ ระดับadvanced 

ดังนั้นเนื้อหาของการเรียนการสอนจึงต้องครอบคลุมทั้งทางด้าน

 1. การเรียน lecture (ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Basic Knowledge) จนไประดับ advanced)

 • Wire Bending (Wire properties, External & Internal, Clinical application)
 • Clinical Examination  (Data Collection, Photo Taking, Clinical application)
 • Malocclusion (Classification, Dental Age, Clinical application)
 • Dentition Abnormalities
 • Cephalogram ( Anatomy of skull, Tracing, Analysis Interpretation and superimposition, Clinical application)
 • Biomechanics ( Basic principle, Moment of force & Moment of Couple, Force system, Force Equilibrium, Creative V-bend, Loop & Spring Design, Anchorage, Friction, Biology of tooth movement, Clinical application)
 • Bracket Selection & Position (Andrew, Roth, MBT and Visit Prescription, RWT, Play Torque, BKT position & Smile Arch)
 • Self Ligation (Friction & Frictionless)
 • Arch form Management(CDN & ACDN)
 • Rubber Band Vector (RBV)
 • Muscle Win Concept ( Muscle & Bone Anatomy Related, OMD, OMT, Tongue & Lip Exercise)
 • SCA & Extraction Specification ( SCA practice, TSD & TSD Alike, Extraction & Profile)
 • TADs (Temporary Anchorage Devices) (Anatomy Related, Biomechanics Consideration, TADs selection, TADs insertion location, Clinical Application)
 • Bone & Growth Development and Clinical application (Cartilage, Intramembranous & Endochondral Ossification, Growth & Development of Cranial Base, maxilla & Mandible, Displacement, Drift, Relocation, Remodelling, Modelling, V-shape Principle, Growth Control, Growth theory)
 • Functional Appliances (Bone Overview, Treatment Concept, Classification, Biomechanics Consideration, Case Setup)
 • Retention & Stability (Growth consideration & Stability, Intra arch consideration & Stability, Inter arch consideration & Stability, Type of growth & Stability, Retainer type & Design & indication, Clinical Application)
 • Finishing Case (10 keys to finishing excellences)
 • AVS Protocol (Borderline case, Anchorage control, Case Setup)

2. การฝึกหัดดัดลวด NITI แบบ CDN และ A-CDN (Arch form Management) โดยจะฝึกหัดดัดลวด NITI ในสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งเทคนิกนี้จะได้ใช้ตั้งแต่ visit แรกจนถึง fininshing จนจบเคส และจะต้องนำไปใช้กับทุกเคส ตลอดในชีวิตการทำงานด้านทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเท่าที่ทราบ คืดยังไม่มีการเรียนการสอน CDN & A-CDN Technique ที่ไหนมาก่อน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างมืออาชีพ

3. การทำแลบ Typodont and clinical application ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เทคนิกต่างที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดฟัน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการที่จะนำความรู้จากที่เรียนเลคเชอร์มาบูรณาการการกับการจัดฟันในคลินิกจริง

 • Bracket selection : แบร็คเก็ต…ต้องเลือกด้วยเหรอ….เพราะที่อื่นไม่ต้องเลือก…ถนัดหรือชำนาญ prescription ของใครก็ใช้ของคนนั้นไปเลย ไม่ว่าคนไข้จะมาด้วยความผิดปกติ…. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการและเหตผลในการเลือก bkt ที่จะใช้ ซึ่งเราจะเลือกใช้จะมีทั้งในรูปแบบ ขนาด slot  (18×22 กับ 22×25) และ prescription (Roth, Andrew, MBT, AVS) แต่ในหลักสูตร AVS เราจะไม่เจาะจงใช้ prescription ของใคร หรือ slot size เท่าไหร่ เราจะเลือกใช้ bracket ให้เหมาะสมกับ malocclusion ของแต่ละบุคคล พูดถึงตรงนี้ บางท่านก็จะบอกว่า เหมือน DAMON ที่มีให้เลือกแบบ High, Medium, Low torque แต่ในเทคนิก AVS ของเราจะมองภาพกว้างกว่านั้น เราจะเลือกโดยใช้ ค่า RWT ( Real Working Torque) มาเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะครอบคลุมมิติ ทั้งด้านขนาด (Slot Size) และ ค่า torque (Prescription) ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยเรียน หลักสูตร AVS มาก็จะงง เมื่อมีคนมาถามว่า ที่นี่ MSI ใช้ Bracket ของใคร ผู้ถูกถามก็จะงงว่า เอ้อ….เราใช้ของใคร ..ไม่มีของใคร.. แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตอบว่า ใช้ของ AVS ซึ่งก็ไม่มีกฏตายตัวว่า slot size และ prescription แต่ละซี่ต้องเป็นเท่าไหร่….มันขึ้นอยู่กับ…..ความผิดปกติของคนไข้แต่ละคน….และวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในการรักษาคนไข้ของหมอจัดฟันว่า…ต้องการผลลัพธ์แบบไหน อะไรต่างหาก อันที่จริงแล้วแนวความคิด Individual Bracket Selection..นี้ก็มีการพูดถึงในวงการทันตกรรมจัดฟันมานานหลายสิบปีแล้ว….แต่ผมเองตั้งแต่เรียนจนทำงานมาเกือบ 20 ปีก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครสรุปวิธีการเลือกให้ชัดเจนเสียทีว่า….แล้วเราจะเลือก แบร็คเก็ต กันอย่างไร …. ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะมาหาคำตอบกันได้ที่ MSI หลักสูตร AVS
 • Bracket Position
 • เทคนิกการจัดฟันแบบ Cl.1, 2, 3 mechanics
 • เทคนิกการใช้ Passive chain
 • เทคนิกการใช้ ARB & PRB
 • เทคนิกการใช้ Rubber band แบบ SELE, แบบ Cl.1, 2, 3 vector
 • การใช้ Functional Appliances Forsus
 • การใส่ open coil spring
 • เทคนิกการทำ IPR & Reshape

เช่นBracket selection & Position, เทคนิกการจัดฟันแบบ Cl.1, 2, 3 mechanics, เทคนิกการใช้ Passive chainเทคนิก, การใช้ ARB & PRB, เทคนิกการใช้ Rubber band แบบ SELE, แบบ Cl.1, 2, 3 vector,  การใช้ Functional Appliances Forsus, การใส่ open coil spring, เทคนิกการทำ IPR & Reshape

การทำแลบ TADs บนหัวหมู หรือ ทำบนคนไข้ ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของคนไข้ (ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทำบนคนไข้จริง)

3. การเตรียม Sliding Hook และเทคนิกการแก้ไขสถานการณ์โดยใช้ sliding hook เช่น การแก้ไข  molar mesial migration ที่หมอทั่วไปจะมองข้าม แต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมาก เพราะมันคือส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่จะจบเคสได้สวย

การทำแลบCeph tracing,

การฝึกหัดทำ SCA Table,

การทำ Case presentation

การ case observation

การฝึกหัดในคลินิก

 

เป็น วิดีโอตังอย่างที่ให้เห็นถึง ตัวอย่างเลคเชอร์ที่เราจะใช้เรัยนกัน ว่าจะมีลักษณะอย่างไร แล้วทไมอัตราการเติบโตของจำนวนผู้เรียนถึงเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด คลิปนี้เป็นเพียง 1 สไลด์ ในหลายร้อยสไลด์ ที่สอนเกี่ยวกับ  Biomechanic in Orthodontic ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนจัดฟัน

การเรียนจัดฟัน ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีการจัดฟัน(ได้ติดเครื่องมือ) เท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจเหตผลที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นๆด้วย การจัดฟันแล้วสวยไม่ใช่อาศัยดวง หรือโชคชะตา แต่จริงๆแล้วต้องเกิดจากทันตแพทย์ผู้รักษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการ และสังเคราะห์ออกมาเป็น แผนการรักษา

การเรียนจัดฟัน ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีการจัดฟัน (ได้รับเคสจัดฟัน ได้ติดเครื่องมือ แต่ไม่สามารถจบเคสจัดฟันให้สวยได้) เท่านั้น แต่เราต้องเข้าใจเหตผลที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นๆด้วย การจัดฟันแล้วสวยไม่ใช่อาศัยดวง หรือโชคชะตา แต่จริงๆแล้วต้องเกิดจากทันตแพทย์ผู้รักษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และสังเคราะห์ออกมาเป็น แผนการรักษา เพื่อให้เหมาะกับคนไข้ของแต่ละคน

เครื่องมือ Forsus เป็นเครื่องมือ แบบ Semi Fixed Functional ที่นอกจากนำมาแก้ไข Cl.2 แล้ว แต่ที่สำคัญกว่านั้น AVS ยังนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น Anchorage Tool อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทำให้อัตราการใช้ TADs ลดลงมากว่า 50% จากที่เคยใช้ TADs

Retention and Stability เป็นหัวข้อที่สำคัญ 1/3 ของ วัตถุประสงค์ของการจัดฟัน (Esthetic, Function, Stabity) จึงไม่สามารถที่จะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้

Biomechanic สำหรับ การใช้ forsus ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีมาก แต่ก็จะมี side effect มากเช่นกัน ดังนั้น การจะใช้ Forsus ให้ได้ผลต้องเข้าใจ mechanic เพื่อป้องกัน negative side effect หรือ การเตรียมเพื่อเปลี่ยน negative side effect เป็น positive side effect

SCA ย่อมาจากคำว่า Space Condition and Anchorage Analysis เป็นตารางการคำนวน ซึ่งทาง ทีมทันตแพทย์ MSI ได้ช่วยกันพัฒนาขึ้น ซึ่งไม่มี รร.สอนจัดฟัน ที่ไหนสอนเรื่องนี้มาก่อน (ทั่วโลก)โดยการนำทุกตัวแปร (parameters) ที่มีผลต่อการคำนวนและวิเคราะห์หาค่า irregularities หลังจากนั้น เราสามารถนำค่านี้ไปคำนวนหาด่า Anchorage Requirement อีกทีหนึ่ง

การถ่ายรูป เป็นการเก็บข้อมูล คนไข้จัดฟัน ที่สำคัญ ทั้งในแง่การรักษาและกฏหมาย ดังนั้น นักศึกษาต้องรู้การถ่ายรูปคนไข้ทั้งในและนอกช่องปาก โดยจะเน้นที่เป็นวิธีที่ user friendly ที่สุด คือ เราจะสอนให้ใช้การถ่ายรูปจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

การถ่ายรูปนอกช่องปาก วัตถุประสงค์ก็เพื่อการเปรียบเทียบก่อนหรือหลังการรักษา ดังนั้น หมอจัดฟัน ก็ควรที่จะมีทักษะการถ่ายรูป ทั้งภายใน และภายนอกช่องปาก

Case Observation เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรู้ที่ MSI เพื่อช่วยให้เรารู้จักกการนำความรู้มาประยุต์ใช้กับในคลินิกจริง

video แสดงตัวอย่างการถ่ายรูปโดยใช้ กล้องจากมือถือ ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการจัดเก็บ

ลักษณะการเรียนรู้ ในคลินิกจริง

วิธีการกลืนน้ำลาย เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ ในการรักษาคนไข้จัดฟันที่หมอจัดฟันจะละเลยไม่ได้ ซึ่งหมอจัดฟันโดยทั่วไปจะให้ความสำคัญน้อย หรือ ไม่ให้ความสำคัญเลย ที่นี่ MSI ในหลักสูตร AVS จะมีการเรียนการสอนเรื่องนี้ เป็นหัวข้อใหญ่ เทียบเท่าการเรียน biomechanic ในหัวข้อเรื่อง Muscle Win Concept ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้การนำไป educate หรือ re-educate คนไข้ได้อย่างถูกต้องและได้ผล

แสดงวิธีการทำ arch coordination ต้องเรียนรู้อย่างมาก ที่ MSI ในหลักสูตร AVS จะสอนให้คุณรู้การทำ arch coordination แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนให้คุณมาก่อน เพราะวิธีทำนี้เป็นวิธีที่ MSI Staff ช่วยกันพัฒนาขึ้นกันเอง ดังนั้น ผู้เรียน จะสามารถจบเคสได้อย่างสวยงาม ตามที่เห็นในภาพ (Case Report

Model Analysis เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำ SCA (Space Condition and Anchorage Analysis) ซึ่ง MSI จะสอนให้คุณรู้วิธีการทำ Model Analysis และ SCA แบบถูกต้อง ผู้เรียนจะสามารถนำค่าการวิเคราะห์จากตาราง SCA และสามารถสังเคราะห์ เป็นแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอีกเช่นเดิม ตาราง SCA นี้จะไม่สามารถหาที่ไหนเรียนได้ นอกจากที่นี่ที่เดียว

แสดงการตรวจเช็ค รีเทนเนอร์ ในคลินิก เพื่อแสดงการตรวจและแก้ไขรีเทนเนอร์

Bracket selection เป็นบทเรียนที่ทางสถาบันมีความภูมิใจอย่างมาก ที่จะช่วยให้หมอสามารถเลือกใช้ torque of bracket อย่างถูกต้องตามความต้องการของแต่ละเคส โดยไม่ได้ใช้แบร็คเก็ตแบบเดียวกันทั้งหมดกับทุกเคส ซึ่งมันไม่ควรเป็นเช่นนั้น

  บริการที่คุณสนใจ

  เอกสารที่ต้องการส่ง (ให้ใช้ไฟล์ภาพ (Choose file) เท่านั้น และขนาดไม่เกิน 1 Mb.)